กรมที่ดิน

ทีมงาน fun88best นำเสนอ

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้พลเมืองและก็ให้บริการขึ้นทะเบียนสิทธิและก็นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน แล้วก็อสังหาริมทรัพย์อันอื่น รวมทั้งการจัดที่ดินทำมาหากินให้สามัญชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

นรัชกาลพ่อขุนรามคำแหง ท่านทรงดำเนินเมืองประศาสนโยบายสนับสนุนเศรษฐกิจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของราษฎร โดยให้ราษฏรทำประโยชน์บนที่ดินซึ่งผลตอบแทนจะตกแก่คนๆนั้น

พอมาถึงยุคกรุงศรีอยุธยาเป็นราชบุรีมีระบบระเบียบการจัดการประเทศแบบจตุสดมภ์ที่เรียกว่า เวียง วัง คลังเก็บของ ทุ่งนา ซึ่งเรื่องของที่ดินนี้จัดอยู่ในหมวดของ ทุ่งนา หรือ กรมท้องนา นั่นเอง โดยหน้าที่ของกรมทุ่งนายุคนั้น แบ่งได้ 2 หน้าที่หมายถึงบริหารรวมทั้งตุลาการ

หน้าที่บริหารจะหาที่ดิน โดยให้ราษฏรเข้าไปเริ่มต้นที่ดินไม่ที่รกร้างว่างเปล่าอยู่แล้วก็ให้ใช้ประกอบกิจการทำรับประทาน โดยเขียนโฉนดไว้ให้แก่ผู้เข้าไปเริ่มที่ดินนั่น กับหาที่ดินเพื่อการศาสนา สร้างเป็นอารามต่างๆ

ด้านหน้าที่ตุลาการจะมีบทบาทดูแลการเข้าไปล้มร้างว่าใครกันแน่ลักลอบทำการให้เอามาลงอาญา ทั้งหยุดเหตุทะเลาะเบาะแว้งในเรื่องที่ดิน ดังเช่น กรณีแย่งนากันทำ รวมทั้งกรณีพิพาทเกี่ยวกับการขโมยวัสดุปลูกข้าว ลักขโมยไถ ลักแอก ฯลฯ

ถัดมากรุงรัตนโกสินทร์ลักษณะการจัดการที่ดินส่วนอาจยึดหลักเดียวกันไว้

จนกระทั่งยุค พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 กำเนิดกรณีที่พิพาทเรื่องบาปสิทธิ ที่ดินหลายครั้งๆขนาดขึ้นโรงขึ้นศาลเป็นว่าเล่น เพราะว่าข้าราชการผู้เก็บภาษีอากรออกหนังสือสำคัญให้เจ้าของที่ไว้ยึดมั่น ไม่บางทีอาจหยุดข้อโต้แย้งโต้เถียงปัญหาเกี่ยวกับบาปสิทธิได้ เนื่องมาจากเนื้อความบนหนังสือ คลุมเครือไม่อาจจะใช้เป็นหลักฐานรับรองได้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็เลยโปรดฯ ให้ เจ้าพระยาเทเวศพัฒนา ซึ่งครองตำแหน่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงเกษตรธิการ ทำทะเบียนที่ดินให้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับกรมสิทธิในที่ดินเป็นจริงเป็นจังและก็เร่งด่วนด้วยทรงความคิดมีความคิดเห็นว่าที่ดินราคาแพงเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากมายก่ายกอง ย่อมเป็นต้นเหตุให้ราษฏรมีกรณีพิพาทมากยิ่งขึ้นอีก เหมาะสมจัดหมายเขตที่ดินนั้นให้มั่นคงเพิ่มขึ้น

ท่านโปรดเกล้าฯ ให้ออกพระบรมราชโองการวันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2442 ให้ พระยาประชาชีเจอริบาล(ผึ่ง ยกโต) ข้าราชบริพารเกษตรให้อยู่ในบัญชาการของเทศาภิบาลเขตกรุงเก่า ออกไปทำงานออกโฉนด โดยระบุท้องที่ทิศใต้แต่ว่าแยกบางไทรขึ้นไปตามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทิศตะวันตก รวมทั้งตามฝั่งแม่น้ำแควจังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันออกไปจนกระทั่งลำคลองตะเคียนเป็นที่สุดข้างเหนือ

พระยาประชาชีเจอรบาลกับเจ้าหน้าที่แผนที่กระทำเดินตรวจหนแรกช่วงวันที่ 6 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2444 ได้ถือเอาโฉนดเป็นหลักทะเบียน ซึ่งหลายตำบลในเขตอำเภอบางปะอินบริเวณกรุงเก่าได้รับการออกโฉนดหรือแจกโฉนดให้

แต่ว่าขณะนั้นยังไม่มีข้อบังคับเป็นหลักสำหรับเพื่อการออกโฉนดแจ่มชัด ท่านก็เลยทรงพระขอความปรานีโปรดเกล้าฯ ออกประกาศพระบรมราชโองการระบุวันที่ 15 ก.ย. พุทธศักราช 2444 จัดระเบียบเรื่องโฉนดไว้อย่างแจ่มแจ้ง แล้วก็พระบรมราชโองการนี้นับว่าเป็นข้อบังคับใช้เพื่อสำหรับการออกโฉนด

นอกจานี้ท่านโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง กรมทะเบียนที่ดิน ขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตรธิการขึ้นมา เพื่อจัดแจงดูแลเกี่ยวกับประเด็นนี้ โดยประกาศพระบรมราชการโองการตอนวันที่ 17 ก.พ. พุทธศักราช 2444 ซึ่งมี นาย ดับบริว เอ.เกรหมูแฮม เป็นเจ้ากรมคนแรก

เพราะเหตุนี้กรมที่ดิน ก็เลยถือเอาวันที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ 2444 เป็นวันตั้งกรมที่ดิน

ถัดมาช่วงวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2475 กรมทะเบียนที่ดิน ก็ได้เปลี่ยนแปลงชื่อมาเป็น กรมที่ดิน ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยตามประกาศพระบรมราชโองการสับเปลี่ยนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ปลัดทูลสังสรรค์ กระทรวงต่างๆและก็รวมกระทรวง พุทธศักราช 2475

จากนั้นต่อมาอีกหนึ่งปีก็แปลงชื่อมาเป็น กรมที่ดินแล้วก็โลหะธุระ และโอนมาขึ้นอยู่กับกระทรวงเศรษฐการ ตอนวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2476 แม้กระนั้นก็เป็นตอนๆในเวลาที่ไม่นานนักก็จะต้องโอนกลับมาขึ้นอยู่กับกระทรวงเกษตราธิการอีกทีในอีก 2 ปีถัดมา

ในที่สุดเมื่อมีพ.ร.บ.แก้ไขกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 จำเป็นต้องแปลงชื่อกันอีก โดยใช้ชื่อว่า กรมที่ดิน เพียงอย่างเดียวรวมทั้งมาขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 พ.ค. พุทธศักราช 2484 บ่อยมาจนกระทั่งในเวลานี้

อำนาจรวมทั้งหน้าที่
ปฏิบัติงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ประชาชน
ให้บริการขึ้นทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน แล้วก็อสังหาริมทรัพย์อันอื่น
จัดที่ดินทำมาหากินให้ประชากรตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ควบคุมการจัดสรรที่ดิน
การเขียนทะเบียนห้องชุด
ควบคุมช่างรังวัดเอกชน
หน่วยงานในสังกัด
ราชการบริหารศูนย์กลาง
ที่ทำการผู้ช่วยกรม
กองการข้าราชการ
กองการพิมพ์
กองคลังเก็บของ
กองเทคโนโลยีทำแผนที่
กองแผนงาน
กองฝึกหัด
กองพัสดุภัณฑ์
ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน
สำนักข้อบังคับ
ที่ทำการคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน
ที่ทำการที่ดินจ.กรุงเทพฯ
สำนักจัดแจงที่ดินของเมือง
สำนักไอที
สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน
สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ
สำนักมาตรฐานรวมทั้งเกื้อหนุนการรังวัด
สำนักสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์2
ราชการส่วนภูมิภาค
ที่ทำการที่ดินจังหวัด มีเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัด (อำนวยการ ขั้นสูง) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กรุ๊ปงาน เป็นต้นว่า
ข้างอำนวยการ
ข้างทะเบียน
ข้างรังวัด
ข้างควบคุมและก็รักษาหลักฐานที่ดิน
กรุ๊ปงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการที่ดิน
ที่ทำการที่ดินอำเภอ ดังที่รัฐมนตรีประกาศระบุ

วิสัยทัศน์ :

ขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการพัฒนาประเทศ ด้วยมาตรฐานกาจัดการ การบริการระดับสากล